Beste oldtimerliefhebber,

Hartelijk welkom bij Drive Classic Tessenderlo. Wij vinden het fijn dat jullie onze passie willen delen. Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen.

Voor een vlot en aangenaam verloop van dit evenement is het belangrijk dat wij en u zich houden aan deze afspraken. Het is niet prettig om elkaar er aan te herinneren dat sommige aspecten niet worden nagekomen.
Bovendien willen wij hiermee een praktische wegwijzer aanreiken om optimaal van dit evenement te kunnen genieten. Als u met een bepaalde praktische vraag zit kan u dit terugvinden in één van de hieronder opgenomen rubrieken.
Het DCT-team wenst jullie dan ook een aangename dag toe en hoopt hierdoor op een jaarlijks terugkerend festijn.

Het DCT-team.

1. Doel van het evenement.

Het doel van dit evenement is een samenkomst van oldtimers tot bouwjaar 1985 en dit op de 2de zondag van juni. Het betreft een samenkomst van zowel auto’s, moto's en brommers zonder onderscheid van merk. Het staat de deelnemers vrij om de rondrit die voorzien is al dan niet te rijden. De bedoeling is een samenkomst met een familiaal karakter waarbij rust, gezelligheid en nostalgie samengaan met een hapje en een drankje en dit alles ten voordele van een goed doel. De organisatoren stellen, onafhankelijk, jaarlijks het doel vast en stellen dit ter kennis door middel van hun website www.driveclassic.be, affiches, flyers en de diverse mediakanalen. Het goede doel zal steeds een Belgische organisatie zijn van nationaal belang. Het is het streven van de organisatie om dit evenement gratis te laten doorgaan voor alle bezoekers die niet over een oldtimer beschikken.

2. Deelname.

2.1. Verantwoordelijkheid.

De deelname aan dit evenement is op eigen risico.
Je auto of moto dient voorzien te zijn van de nodige wettelijke boorddocumenten.
De rondrit is er eentje om van te genieten en geen snelheidswedstrijd. Hou je aan de verkeersregels, pas je snelheid aan en hou rekening met de zwakke weggebruikers.
Zowel DCT als de organisatoren van deze rit zijn tegenover de deelnemers en de mede inzittenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot deze rondrit mocht ontstaan. Dit terwijl de deelnemers de organisatoren van de rondrit en DCT vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid jegens derden en zichzelf. De verkeerswetgeving is ten allen tijde van toepassing, ook op het afgesloten terrein.

2.2. Inschrijving.

De inschrijvingen gebeuren via de website, vooraf inschrijving genoemd, of op de dag van het evenement zelf. De vooraf inschrijvingen zullen steeds goedkoper zijn dan een inschrijving op de dag van het evenement.
Vooraf inschrijvingen zijn slechts geldig nadat het voorziene bedrag effectief op de rekening van DCT staat. De organisatie controleert dit aan de hand van de rekeninguittreksels de laatste werkdag voor de datum van het evenement. Latere betalingen kunnen niet in aanmerking genomen worden en geven aanleiding tot het aanrekenen van het tarief van de dag zelf.
Vooraf ingeschreven voertuigen kunnen geen terug storting krijgen van het inschrijvingsgeld, behoudens overmacht. Het is aan de inschrijver dit laatste aan te tonen.

3. Toegang tot het terrein.

3.1. Locatie.

Het evenement bevindt zich op de markt van Tessenderlo. De dag van het evenement is deze enkel toegankelijk via de Neerstraat en de diesterstraat voor voertuigen ouder dan 1986.

3.2. Voorwaarden.

Het terrein is enkel toegankelijk voor voertuigen ouder dan bouwjaar 1986. Andere voertuigen worden niet toegelaten. De organisatie vraagt met aandrang geen andere voertuigen vooraf in te schrijven. Eventuele stortingen die daarvoor op rekening van DCT gebeuren kunnen niet terug gevorderd worden en zullen beschouwd worden als steunbetuiging.
De organisatie of zijn afgevaardigde heeft ten allen tijde het recht te vragen het terrein te verlaten. Zij kan hiervoor alle middelen aanwenden die noodzakelijk zijn.
De organisatie houdt zich het recht voor om voertuigen te controleren op veiligheid en zindelijkheid en hiervoor eveneens te weigeren.
De deelnemers dienen zich te houden aan de verkeerswetgeving, ook binnen de afgesloten zone. De deelnemers zullen zich houden aan de aanwijzingen die eventueel gegeven worden door de aanwezige parkeerwachters of de afgevaardigde aan de inschrijvingen.

4. De rondrit.

De totale afstand zal elke editie ongeveer 80 km. zijn en is voorzien voor auto’s, moto’s en brommers. De rit zal als vertrek- en aankomstplaats de markt van Tessenderlo hebben.
De rit zal bestaan uit 2 delen van elk ongeveer 40 km . De beide ritten worden aangegeven met bordjes langs de weg.
De organisatie doet al het mogelijke om enkel gebruik te maken van landelijke verharde wegen.
Vertrekken kan je vanaf 10 u. De dag van het evenement en dit naar eigen goeddunken en op eigen tempo.

5. Drank- en eetfaciliteiten.

Bevinden zich in de rondom gelegen horeca zaken.

6. Verkoopstanden.

Op het terrein worden geen verkoopstanden, van welke aard dan ook, toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de organisatoren. De organisatoren behouden zich het recht voor deze aanvragen te weigeren zonder verder verklaring en/of een vergoeding te vragen bij eventuele goedkeuring.

Vrije giften kunnen gestort worden op Rekening nr:
BE24 0357 3275 7138

Met steun van

Ram-club
Retro Auto Moto Club